Karriärbyte mitt i livet – så övertygar du rekryteraren

Digitaliseringen kommer  – dags konvertera din kompetens?

Karriärbyte mitt i livet – hur lyckas man med det? Inte minst digitaliseringen kommer att förändra många yrken. Det kan vara dags för dig att se om ditt hus – men oavsett orsak till att du vill göra ett karriärbyte – hur ska du tänka?

Jo, det gäller att utnyttja de grundläggande kompetenser du redan har i ditt nuvarande yrke, och se inom vilka andra branscher där man har användning av just dem. Om du har svårt hitta dem hos dig själv finns dels listor med sådana grundläggande kompetenser i min bok Planka CV, dels finns där en bra metod med fylla-i-uppgifter som du kan ha stor nytta av.

I princip går principen ut på att göra om dina kompetenser till just grundläggande, generella kompetenser. Det kan vara sådant som att: Analysera, organisera, driva eller projektleda…  Sedan frågar du dig själv – eller tar en titt på yrkeslistan i boken – inom vilka andra yrken använder man i grunden samma grundläggande kompetenser?

Det är sedan din uppgift att upplysa en potentiell arbetsgivare om vilka kompetenser du har som är tillämpliga i ditt nya yrke. ”Jamen, just projektleda har jag gjort i mina föregående yrken” eller så tittar du utanför din egen snäva yrkesbox och tänker: vilka andra kompetenser än det som hör exakt till yrkesrollen har jag utvecklat under årens lopp?

Från sjuksköterska till säljare av medicinteknisk utrustning

Låt oss titta på ett yrke som de flesta av oss känner till; sjuksköterskans. Förutom att vara just sjuksköterska har hen givetvis också under årens lopp utvecklat en mängd andra kompetenser. Sjuksköterskan är oftast social eftersom hen träffar mycket folk, kan hantera olika personlighetstyper, är van att jobba i stressig nivå, har en specifik kunskap inom medicinsk utrustning och läkemedel. Hen har alltså utvecklat många fler kompetenser än att bara vårda sjuka människor. En sjuksköterska passar ofta därför utmärkt som säljare av medicinteknisk utrustning, hen har kunskaperna, förmågan och de nödvändiga kontakterna. När så sjuksköterskan skriver en spontanansökan så gäller det förstås att inte just skriva ”hej jag är sjuksköterska och söker jobb hos er”, utan att istället skriva ”i min roll som sjuksköterska har jag utvecklat stor kunskap om medicinteknisk utrustning och jag har stor social kompetens som gör att jag lätt kan anpassa mina budskap till olika personer”. Om hen nu söker jobb som exempelvis säljare.

Vilka andra förmågor har du utvecklat?

I de flesta andra yrken fungerar det på samma sätt. Jämte din rena yrkesskicklighet har du givetvis utvecklat andra förmågor och kunskaper som också kan användas i andra yrken. För dig gäller det att spjälka ned dessa och fokusera på vilka enskilda arbetsuppgifter eller moment som egentligen tycker är roligast. Det är vad som är allra roligast som ska bestämma inriktningen på din nya karriär. I min bok Planka cv hittar du fler analyser att göra om ditt yrkesliv. Lycka till!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *